Turn Strangers Into Brand Promoters With Inbound Marketing

Turn Strangers Into Brand Promoters With Inbound MarketingSince 2006, inbound marketing has become an effective marketing method especially for online trading companies. Unlike outbound marketing methods such as purchasing ads or mailing lists, inbound marketing focuses on creating quality content can make people turn to a company and its products. By adjusting the contents to match customers’ preferences, the marketer can increase traffics to website to convince customers, close deals and generate love toward the brand.

 

Inbound Marketing – Phương thức tối ưu biến “khách lạ” thành người quảng bá cho thương hiệu

Phương thức marketing hữu hiệu cho kỷ nguyên số

Từ năm 2006, inbound marketing đã trở thành một phương thức làm marketing hiệu quả nhất cho các công ty kinh doanh online. Thay vì các hình thức marketing outbound như mua quảng cáo, danh sách email, marketing inbound tập trung vào việc sáng tạo các nội dung chất lượng có thể khiến mọi người tìm đến công ty và sản phẩm. Bằng cách điều chỉnh các nội dung phù hợp với sở thích của khách hàng, bạn có thể gia tăng lượng truy cập tự nhiên vào website để tiến hành các bước thuyết phục, chốt hợp đồng và tạo cảm tình với thương hiệu.

Inbound là gì?

Inbound là sáng tạo và chia sẻ các nội dung hữu ích cho mọi người. Inbound thu hút và gắn kết lượng khách hàng tiềm năng với công ty bằng cách tạo ra các nội dung hấp dẫn với đối tượng khách hàng mục tiêu. Bằng cách đăng tải các nội dung phù hợp tại đúng nơi và đúng thời điểm, chương trình marketing của bạn sẽ trở nên thực sự hữu ích với khách hàng và khiến mọi người yêu mến.

Các vấn đề chính của inbound marketing

  • Sáng tạo nội dung + Phân phối (Content Creation + Distribution)- Sáng tạo các nội dung đáp ứng nhu cầu của đối tượng tiềm năng, chia sẻ rộng rãi các nội dung đó.
  • Vòng đời Marketing (Lifecycle Marketing)- Các hoạt động và công cụ marketing cụ thể sẽ giúp biến người lạ, khách vãng lai, contact, khách hàng thành người quảng bá cho thương hiệu (promoters).
  • Cá nhân hóa (Personalization)- Điều chỉnh nội dung cho phù hợp với mong muốn và nhu cầu cụ thể của người xem.
  • Đa kênh (Multi-channel)- Inbound marketing sử dụng nhiều kênh khác nhau để tiếp cận người xem ở mọi địa điểm và mọi kênh tương tác.
  • Tích hợp (Integration)- Công cụ sáng tạo nội dung, công cụ đăng tải và công cụ phân tích cùng nhau làm nên một bộ máy cho phép bạn mang đến các nội dung phù hợp tại đúng nơi và đúng thời điểm cho người xem.