Salary Negotiation Tips For Job Seekers

(Vietnamese below) Salary is the first issue that comes to mind of many candidates when changing jobs. Whether you are a banker or sales rep, take note of the following tips so that to secure success when negotiating salary with the next employer.

1.  Show your experience and expertise

The practical work experience is extremely effective tool for negotiating salary. Demonstrate clearly your work experience in previous companies and compelling reasons that you should be hired.

2.  Always talk about numbers

Telling the employer about your previous job titles is not enough. Explicit numbers about your accomplishments will take you a step further in the competition for your dream job. For example, tell your potential employer about how you increase the revenue by 20% in just six months, or managing to find innovative solutions to halve marketing expense.

3.  Don’t be the first to talk about salary

One of the most basic and overlooked principle in salary negotiation is to make sure to let the employer make the first offer. You should only talk about it when you know that the company wants you on board.

4.  Do a research about the position

Stepping into the interview room means you have to know from A to Z about the position, the skills required, the average salary across the industry, and the market demand. This knowledge will get you well prepared for any curve ball the employer might throw at you.

5.  Know your own values

You need to match how much you’re asking to what you’re worth. If necessary, tell them about your salary paid by previous employers and how much your skills are worth on the market. Prove to the employer that the price fits your skill set, and use it as a tool to negotiate. You also need to determine the lowest acceptable salary, and if the employer does not meet that salary minimum range, don’t be shy to ask for other benefits or even reject the job offer.

6.  Predict other benefits

If you do not receive the expected salary, don’t be discouraged because the company may just have a salary cap. Ask the employer about potential advancement in the company and eventual raises.

7.  Anticipate objections

Just like preparing for Q&A section in a presentation, you should be ready and steady for unexpected queries from the employer. Make sure to know how to respond to such comments as “you do not meet the requirements” or “You’re asking for too much.”

Những Mẹo Đàm Phán Lương Với Nhà Tuyển Dụng

Mức lương luôn là vấn đề nhiều ứng viên nghĩ đến đầu tiên khi chuyển đổi công việc. Dù bạn là giám đốc ngân hàng hay đại diện kinh doanh, hãy lấy giấy bút và ghi lại những lưu ý dưới đây khi thương lượng mức lương với nhà tuyển dụng mới.

1. Cho thấy kinh nghiệm và chuyên môn

Những kinh nghiệm làm việc thực tế là công cụ cực hiệu nghiệm dùng để thương lượng về lương. Vì thế bạn hãy nói rõ kinh nghiệm làm việc tại công ty cũ và cho nhà tuyển dụng thấy rõ lý do bạn phù hợp với vị trí đang tuyển.

2. Luôn nói về những con số

Kể về những vị trí bạn từng trải qua chưa đủ, bạn cần thể hiện chính xác những đóng góp của bạn cho công ty cũ. Cho nhà tuyển dụng thấy được thành tích của bạn, ví dụ: mang lại mức tăng 20% trong doanh thu chỉ trong vòng 6 tháng, hay tìm ra giải pháp mới giúp giảm một nửa chi phí marketing.

3. Đừng là người đầu tiên nói về lương

Một nguyên tắc cơ bản nhưng lại dễ bị bỏ là để nhà tuyển dụng đưa ra con số đầu tiên. Bạn chỉ nên nói về lương khi chắc chắn sẽ nhận được công việc.

4. Khảo sát về vị trí đang tuyển

Bước vào phòng phỏng vấn nghĩa là bạn phải biết từ A đến Z về vị trí đang tuyển dụng, những kỹ năng cần thiết, mức lương trung bình trong ngành, và nhu cầu của thị trường. Những kiên thức này sẽ giúp bạn có sự chuẩn bị tốt và không bị bất ngờ trước những thông tin nhà tuyển dụng đưa ra.

5. Biết giá trị của bản thân

Bạn cần biết giá trị của mình trên thị trường và yêu cầu mức lương tương ứng. Nếu cần thiết, hãy nói với họ về mức lương hiện tại của bạn và cho biết kỹ năng của bạn trên thị trường. hãy chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy những kỹ năng của bạn xứng đáng với mức giá đó, và sử dụng nó như một công cụ để thương thảo. Bạn cũng cần xác định mức lương thấp nhất có thể chấp nhận được, và nếu nhà tuyển dụng không đáp ứng được mức lương đó, có thể hỏi họ về các gói quyền lợi khác hoặc thậm chí từ chối lời mời làm việc.

6. Dự đoán các quyền lợi khác

Nếu bạn không nhận được mức lương mong muốn, đừng nản chí, bởi có thể nhà tuyển dụng đang bị áp một mức trần về lương. Bạn nên tìm hiểu về những cơ hội phát triển trong công ty và những lần tăng lương trong năm.

7. Lường trước sự phản đối

Cũng giống như chuẩn bị cho phần Q&A cuối bài thuyết trình, bạn nên chuẩn bị sẵn sàng cho những câu hỏi bất thường từ nhà tuyển dụng. Hãy chuẩn bị câu hồi đáp cho những nhận xét như “bạn không đáp ứng đủ yêu cầu” hay “bạn đang đòi hỏi quá nhiều”.

Source: Navigos Search