WHAT ARE YOUR EX-EMPLOYERS SAYING ABOUT YOU?

(Vietnamese below)

After sending out dozens of CVs and cover letters, and being interviewed so many times, you still do not get a job offer. It is time for you to find out what your former employers are saying about you on reference calls. Even if you are a stellar performer in the previous job, what your ex-employers say (or not say) will reduce the chance of you getting a new job.

Bạn có biết người tuyển dụng cũ nói gì về bạn?

Sau khi đã gửi ra hàng tá CV và thư xin việc, và được gọi đi phỏng vấn rất nhiều lần, bạn vẫn không nhận được lời mời làm việc nào. Đây là lúc bạn nên tự hỏi nhà tuyển dụng cũ đang nói gì về mình. Cho dù bạn có là một ngôi sao trong công việc, những điều nhà tuyển dụng cũ sẽ nói (hoặc không nói) sẽ làm giảm cơ hội bạn nhận được công việc mới.

Cung cấp thông tin người tham khảo là đối tác, đồng nghiệp

Khi cần hỏi ý kiến tham khảo, các nhà tuyển dụng thường cần từ 3-5 liên hệ mang tính chuyên ngành để chứng thực năng lực chuyên môn của bạn. Vì vậy, ngoài thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng cũ, hãy cung cấp thêm thông tin đối tác, đồng nghiệp hay người hướng dẫn.

Nhưng nếu chỉ có mình bạn làm việc ở công ty cũ thì sao? Hãy cung cấp thông tin của một vài khách hàng. Và giải thích với nhà tuyển dụng rằng những người này sẽ giúp đưa ra cái nhìn toàn diện và chính xác hơn về năng lực chuyên môn của bạn mà người tuyển dụng cũ không thể làm được.

Nắm bắt thông tin về mình trong hồ sơ nhân sự

Trước khi bước vào giai đoạn tìm việc đầy cam go, bạn hãy gọi đến phòng nhân sự của các công ty cũ, tìm gặp người đại diện và hỏi xem bạn có thể nhận được bản sao hồ sơ nhân sự của mình hay không, tìm hiểu về quy trình đưa thông tin tham khảo của họ và hỏi về khả năng tái tuyển dụng bạn.

Hiện nay có nhiều công ty không cung cấp các thông tin tham khảo cho các nhà tuyển dụng mới của nhân viên trừ việc xác thực ngày tuyển dụng, cũng có những công ty không thống nhất trong quy định cung cấp thông tin của nhân viên cũ. Vì thế khi làm việc ở công ty nào, bạn cũng nên ghi chép lại các đặc tính về quy trình đưa thông tin tham khảo của công ty đó. Bạn cũng nên chuẩn bị một bản đề nghị xem xét lại các thông tin trong hồ sơ nhân sự nếu các thông tin đó gây tổn hại đến quá trình tìm công việc mới.

Liên hệ với người quản lý cũ

Nếu bạn có mối quan hệ tốt với người quản lý cũ, đừng ngại ngần liên hệ trực tiếp với họ và chia sẻ về quá trình tìm việc đầy khó khăn của bạn. Hãy chia sẻ thẳng thắn rằng mình đã không được nhận vào làm công việc mà bạn cho rằng mình rất phù hợp, bày tỏ sự băn khoăn về nội dung tham khảo đã khiến bạn “rớt đài”. Bạn hãy hỏi xem họ sẽ trả lời những gì với người tuyển dụng tiềm năng khi được hỏi và kịp thời làm rõ hoặc giải thích các thông tin không chính xác.

Trực tiếp kiểm tra thông tin tham khảo

Bạn có thể tự mình kiểm tra bằng cách nhờ một người bạn có công ty riêng (hoặc có số điện thoại văn phòng) để gọi điện đến từng nhà tuyển dụng cũ để xin ý kiến tham khảo. Các thông tin cần lấy bao gồm: ngày tuyển dụng, hiệu quả làm việc và khả năng tái tuyển dụng.