How To Deal With Negative Colleagues?

How To Deal With Negative ColleaguesCo-workers who spend their time complaining about things are in every organization. The best way to handle these negative colleagues is to set a boundary. What they need is a new job, a new company, new career or a career coach, not you!

Ứng Phó Thế Nào Với Một Đồng Nghiệp Tiêu Cực?

Hẳn là trong công ty nào cũng có những đồng nghiệp chuyên kêu ca về đủ thứ chuyện, từ chuyện sếp thiên vị, công ty kinh doanh sa sút… Cách tốt nhất để ứng phó với một đồng nghiệp tiêu cực, luôn than phiền về những điều vô lý, là bạn cần đặt ra ranh giới phù hợp với họ. Cái họ cần là một công việc mới, một công ty mới, sự nghiệp mới hoặc một nhà tư vấn, chứ không phải bạn. Hãy thực hiện những điều sau đây để tránh bị ảnh hưởng bởi họ.

  • Tránh dành thời gian với những đồng nghiệp tiêu cực.
  • Nếu công việc của bạn liên quan đến những đồng nghiệp tiêu cực, hãy đặt ra giới hạn để không bị kéo vào những cuộc bàn luận tiêu cực. Thay vì trở thành một thính giả cảm thông, hãy nói với họ rằng bạn muốn nghĩ tích cực về công việc.
  • Gợi ý rằng họ nên tìm gặp phòng nhân sự hoặc sếp để được trợ giúp.
  • Nếu những cách trên không hiệu quả, hãy nói chuyện với sếp bạn hoặc phòng nhân sự rằng bạn đang gặp rắc rối với một đồng nghiệp tiêu cực. Suy nghĩ dai dẳng về những điều tiêu cực là một thái độ cần chấn chỉnh.
  • Nếu những suy nghĩ tiêu cực trong công ty hoặc nguyên do của nó vẫn tiếp diễn dai dẳng mà không có một chính sách nào được đưa ra để chấm dứt, hãy tính đến việc chuyển đổi công việc, bởi văn hóa công ty đó sẽ không thể mang lại môi trường phù hợp để bạn phát triển.