The Best Way To Accept Criticism At Work

The Best Way To Accept Criticism At Work(Vietnamese below) Do you find it hard to accept criticism at workplace? No one wants to be inferior to an authority figure or even their friend. However, constructive criticism will not destroy your working or professional relationship at work, instead, it will help you improve yourself. Thus, when accepting criticism, remember the following steps to take it graciously and make the best out of it.

1.  Listen sincerely.

Instead of focusing on the critical aspect of the discussion and thinking that the other person is trying to belittle you, try to listen carefully to what he is talking about. Mentally note the mistakes you want to address when it is your turn to speak. Do not interrupt him except when you need to clarify his points by brief questions. It is best to show a positive facial expression and appropriate body language, and stay focus to comprehend the whole story.

2.  Acknowledge the speaker’s point of view.

The speaker can feel uncomfortable when having to point out your setbacks or limitations, but he wants you to understand and face the problem to solve it at its root. Although you may disagree inwardly and are eager to react, try to put yourself in the speaker’s shoes. The art of accepting criticism lies in understanding the speaker’s purpose. The person who takes time to point out your flaw must care about you and the company, so try to respect him no matter how hard it is.

3.  Don’t Be Defensively.

No one is perfect, and everyone feels embarrassed and guilty for a mistake they make. However, accepting criticism is a desirable trait in every job and relationship. Don’t try to prove you are right—or even perfect. It helps to realize precious chance to learn from your imperfection and become a better employee. Also, address your mistake in a humble and positive way so that people can find it easy to work with you.

4.  Avoid Tension Escalation.

When we feel overly criticized, it is natural to slip into a tit-for-tat mentality and bring up past problems, which must be avoided completely for its potential for escalating tension. Instead, focus on the issue at hand and reserve any exchange concerns for a later time, unless they are related to the current issue.

5.  Follow up with positive action.

After accepting criticism in a gracious way, it is incumbent upon you to make necessary changes that will help matters improve. Your enthusiasm while following up with positive action will let people know you sincerely accept criticism and can put it to good use, and also enhance your professional image. You can also note down your action to improve the situations to demonstrate your willingness to follow helpful feedback if the situation is faced in the future. Besides, take initiative to ask for feedback from colleagues whose experience and expertise you trust about ways to improve your performance and avoid making the same mistake.

The willingness to receive advice from others is a hallmark of an open mind and cooperative spirit. Accepting criticism will not only make you a desirable employee, but also a better friend or family member.

Cách Đón Nhận Lời Phê Bình Nơi Làm Việc

The Best Way To Accept Criticism At WorkBạn có thấy khó khăn khi đón nhận những lời phê bình tại công ty? Chẳng ai muốn bị hạ thấp trước sếp hoặc bạn bè cả. Nhưng những lời phê bình mang tính xây dựng sẽ không phá hoại mối quan hệ trong công việc, thay vào đó, nó giúp cải thiện chất lượng công việc cho bạn. Vì thế, khi bị phê bình, hãy thực hiện những bước sau để tận dụng “cơ hội” đó.

1.  Lắng nghe chân thành.

Thay vì suy nghĩ người ta muốn hạ thấp mình, bạn cần bình tĩnh lắng nghe toàn bộ câu chuyện của người đối diện, trong lúc đó ghi nhớ những điểm bạn muốn giải thích và nói với họ khi tới lượt bạn. Không nên ngắt lời họ và chỉ hỏi những câu hỏi ngắn để làm rõ ý của người nói nếu cần. Bạn cũng cần duy trì gương mặt tích cực và cử chỉ, thái độ phù hợp. Cần lưu ý lắng nghe thật tập trung để hiểu ý chính trong lời phê bình.

2.  Xác nhận quan điểm của người nói.

Người phê bình hẳn cũng đã không thoải mái gì khi phải chỉ ra những điểm thiếu sót của bạn, nhưng họ rất mong muốn bạn sẽ hiểu và khôn ngoan đối diện với vấn đề để giải quyết tận gốc. Vì thế, mặc dù bạn rất khó chịu trong lòng và sẵn sàng chờ đợi cơ hội để phản ứng, nhưng hãy đứng ở địa vị của người nói và hiểu cho họ. Nghệ thuật trong việc đón nhận phê bình là hiểu thấu mục đích của người đối diện. Không ai hoàn hảo cả, và người phê bình chắc hẳn rất quan tâm đến bạn hoặc công ty của cả hai người. Vì thế hãy tôn trọng người nói mặc dù khó khăn đến đâu.

3.  Đừng cố phòng thủ.

Ai cũng dễ cảm thấy hổ thẹn hoặc tội lỗi khi mắc sai lầm. Nhưng chấp nhận lời phê bình là một tố chất quan trọng trong bất cứ công việc hay mối quan hệ nào. Bạn không nên khăng khăng chứng minh mình đúng (hay thậm chí hoàn hảo). Sẽ thật tốt nếu bạn biết nhận ra cơ hội quý giá khi học được từ những kết quả chưa hoàn hảo và trở thành một nhân viên tốt hơn. Nếu có thể giải thích về hành động của mình, hãy giải thích một cách khiêm tốn và tích cực để họ dễ dàng đối thoại với bạn.

4.  Tránh leo thang căng thẳng.

Nhiều người khi cảm thấy mình bị phê bình quá đáng thường nhắc lại những lỗi lầm trong quá khứ của nhau như một cách để “ăn miếng trả miếng”. Đây là điều cần tuyệt đối tránh khi đón nhận lời phê bình từ người khác bởi nó dễ làm leo thang căng thẳng. Thay vào đó, bạn cần tập trung vào vấn đề đang được thảo luận và chỉ đưa ra những sự kiện cũ khi thực sự liên quan đến vấn đề tại thời điểm nói.

5.  Hành động tích cực.

Sau khi đã đón nhận lời phê bình một cách nhẹ nhàng, bạn có trách nhiệm thực hiện những thay đổi cần thiết để không lặp lại những sai lầm cũ. Hành động sửa sai của bạn sẽ gây thiện cảm với mọi người và nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp của bạn. Bạn có thể viết lại những việc bạn đã làm để sửa lỗi để nếu sự việc tương tự xảy ra trong tương lai, bạn cũng có bằng chứng cho thấy mình sẵn sàng làm theo những nhận xét hữu ích. Bạn cũng có thể chủ động hỏi xin ý kiến của những người bạn tin cậy về khả năng chuyên môn để nâng cao chất lượng công việc và tránh mắc phải những sai lầm tương tự trong tương lai.

Chấp nhận lời khuyên từ người khác là một dấu hiệu của một tinh thần cởi mở và sẵn sàng hợp tác. Chấp nhận lời phê bình không những khiến bạn trở thành một nhân viên giỏi, mà còn là người bạn hay thành viên gia đình tốt hơn.