THE A-B-C-D OF MANAGING STRESS AT WORK

(Vietnamese below) Many factors contribute to make a typical work day fairly stressful. To a certain extent, stress tends to boost the human productivity, but after it passes a certain point it can become debilitating. The person suffering from severe stress gets incapacitated and is unable to work well. Learn how to deal with stress before it makes you unable to function normally at work.

Awareness

The first step to managing stress at work is being aware of what situations cause it. It could be one or a combination of the following – too many meetings, inefficient team mates, busy work that takes up time but shows nothing for it, an aggressive boss, coworkers who expect you to help them with their work, short deadlines with unrealistic expectations, clients who just like to be difficult to please, and so on. What you need to do is identify these specific stress factors, and then be aware when they come into play in your work place. Once you are aware of the stress building you move to the next step.

Balance

Learn short techniques that help you calm down. This could include silently counting till ten, taking deep breaths, or doing stretches to release the physical sensations of stress. It can even help to train your mind to use a relaxing word. For instance you can use the word “beach” and associate feelings of being laid back and relaxed every time you think the word beach. Find out which technique works best to help you balance the stress that you feel, then practice it repeatedly till you are able to use it to control the stressful stimuli.

Control

Some things are important, others are urgent, but not everything that is urgent is necessarily important. You need to identify what is important for you to accomplish each work day. Have a “to do” list for the day and mark out the things on the list in order of priority. This helps you beat unnecessary stress caused by clutter. Eat healthy meals even if you have to eat out or at the office. There is a tendency to feel more stressed out if you are hungry, so keep a fruit or an energy bar in your office drawer to beat stress. Drink lots of water to stay hydrated and stress free.

Delegate

You do not have to kill yourself doing everything. It is alright to delegate some of the work on your plate to juniors or other coworkers, who are willing to help you. Be aware of your key result areas and focus only on those while at work. Being a perfectionist in everything is going to cause you undue stress. Learn to accept “good work” rather than always striving to do “excellent work” all through the week. If you do not have the time to take on a new project, have the assertiveness to say a firm “No.” This is better than saying “yes” and then being unable to deliver at the given deadline. It will also allow you to manage your stress levels better.

In conclusion, the A-B-C-D of stress management will allow you to handle your professional and personal life with minimal stress. To recapitulate, be aware of the stress as it forms then balance it using stress busting strategies. Control your actions and delegate things that you do not have time for to live a stress free life.

Giảm Stress Trong Công Việc Bằng Phương Pháp A-B-C-D

Có nhiều yếu tố khiến bạn trở nên stress trong công việc. Mặc dù trình trạng căng thẳng có tác dụng thúc đẩy năng suất làm việc, nhưng khi vượt quá ngưỡng an toàn, nó khiến bạn suy nhược. Hãy tìm hiểu cách đối phó với căng thẳng trước khi nó gây ra những tác động xấu tới hiệu quả làm việc của bạn.

Nhận thức (A – Awareness)

Bước đầu tiên để quản lý căng thẳng tại nơi làm việc là nhận thức những tình huống gây ra nó. Họp quá nhiều, nhân viên làm việc không hiệu quả, công việc bận rộn nhưng không mang lại giá trị, sếp hung hăng, những kỳ vọng thiếu thực tế, khách hàng khó chiều… đều có thể gây ra stress. Những gì bạn cần làm là xác định rõ ràng các yếu tố nguyên nhân, sau đó xác định thời điểm nó thường xuất hiện trong công việc của bạn.

Cân bằng (B – Balance)

Sau khi xác định được tác nhân gây căng thẳng và thời điểm nó xuất hiện, hãy thực hiện những kỹ thuật đơn giản giúp bạn lấy lại bình tĩnh như nhẩm đếm đến mười, hít thở sâu, giãn các cơ. Bạn cũng có thể rèn tâm trí nghĩ đến những từ ngữ gợi sự thư giãn, ví dụ như từ “bãi biển” và liên tưởng đến cảnh nằm dài trên cát và thư giãn. Hãy chọn cách phù hợp với mình nhất, sau đó thực hành liên tục cho đến khi bạn có thể sử dụng nó để kiểm soát các tác nhân gây căng thẳng.

Kiểm soát (C – Control)

Có những công việc quan trọng, một số khác thì cấp thiết, nhưng không phải những việc cấp thiết đều quan trọng. Hãy lên danh sách các công việc trong ngày và đánh dấu những công việc trong danh sách theo thứ tự ưu tiên. Về chế độ ăn, hãy duy trì một chế độ lành mạnh dù bạn phải ra ngoài ăn hay ăn tại văn phòng, uống nhiều nước và tránh để mình bị đói vì khi đói bạn dễ căng thẳng hơn.

Ủy thác (D – Delegate)

Nếu không có thời gian để đảm nhiệm một dự án mới, hãy mạnh dạn nói “Không”. Bạn không cần phải giết chết chính mình bằng cách làm tất cả mọi thứ. Thay vào đó, bạn nên ủy thác công việc cho những người sẵn sàng giúp đỡ như nhân viên hoặc đồng nghiệp để tập trung vào mục tiêu chính của mình. Không nên là người cầu toàn, thay vào đó hãy học cách chấp nhận những kết quả tốt thay vì phấn đấu đến kiệt sức để đạt được kết quả hoàn hảo.