5 Skills All Great Sales Managers Have In Common

shutterstock_103039982Great sales management is the key factor for success of a business . More often than not, it is better to have a star sales manager with 5 mediocre sales reps than a mediocre sales manager with 5 great sales reps. A business can reap huge benefits only when it has a great sales management team. If you want to become a great sales manager, take time to cultivate the following skills that all star sales manager have in common.

5 Kỹ Năng Thiết Yếu Của Một Quản Lý Sales Giỏi

Quản lý kinh doanh (Sales manager) là nguồn lực thành công chủ chốt trong mọi tổ chức kinh doanh. Một nhà quản lý kinh doanh giỏi với 5 nhân viên kinh doanh bình thường còn tốt hơn là 5 nhân viên giỏi với một quản lý thường thường bậc trung.

Dù được hỗ trợ bởi các khóa huấn luyện hay các phần mềm tự động hóa, công việc kinh doanh vẫn luôn xoay quanh con người. Vì vậy, chỉ khi nào doanh nghiệp có một đội ngũ quản lý kinh doanh giỏi, doanh nghiệp đó mới có thể gặt hái thành quả khi mở rộng đội ngũ kinh doanh. Nếu bạn đang muốn trở thành một nhà quản lý kinh doanh giỏi, hãy trau dồi 5 kỹ năng thiết yếu dưới đây.

1.  Đào tạo

Đào tạo là kỹ năng quan trọng số một của hoạt động quản lý. Mục tiêu của hoạt động này là giúp từng nhân viên cải thiện hiệu quả làm việc và tận dụng tối đa tiềm năng của mình.

Một nhà quản lý có kỹ năng đào tạo giỏi sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả của đội ngũ kinh doanh, đồng thời gắn kết nhân viên với công ty, giảm tỷ lệ nghỉ việc và gia tăng mức độ hài lòng. Đây cũng là kỹ năng khó nhất mà một nhà quản lý phải trau dồi.

2.  Sự nhạy bén

Môi trường kinh doanh chuyên nghiệp yêu cầu cả nhân viên và quản lý cần có sự nhạy bén về kinh doanh. Nhà quản lý kinh doanh cần có khả năng hiểu những vấn đề kinh doanh phức tạp, giúp nhân viên có cái nhìn chiến lược, dạy họ cách ra quyết định khôn ngoan hơn, lập kế hoạch tốt hơn và phân bổ các nguồn lực hiệu quả hơn dựa vào nhu cầu của khách hàng.

3.  Tuyển dụng

Vì không thường xuyên tuyển dụng nên kỹ năng của nhà quản lý kinh doanh về lĩnh vực này có thể sẽ bị hạn chế. Nếu tuyển dụng sai người, hậu quả sẽ rất khó lường. Ngược lại,. tuyển chọn đúng người sẽ làm nên sự khác biệt rõ rệt, những nhà quản lý có khả năng xác định và lựa chọn những nhân viên tài năng sẽ nâng cao hiệu quả làm việc của cả đội ngũ kinh doanh, đồng thời cải thiện kết quả làm việc.

4.  Quản lý hiệu quả

Quản lý hiệu quả là tổ chức các buổi đánh giá kết quả làm việc hàng quý, xử lý các trường hợp nhân viên không mang lại doanh số và làm việc với cấp trên.

Nếu các vấn đề về hiệu quả công việc không được xử lý, cả doanh số và tâm lý đội ngũ nhân viên sẽ bị ảnh hưởng. Trách nhiệm của nhà quản lý là liên tục gia tăng chất lượng làm việc, đưa ra các kế hoạch cụ thể để giải quyết vấn đề về hiệu quả, đưa ra giải pháp khắc phục.

5.  Lãnh đạo

Quản lý kinh doanh nhất thiết phải là một nhà lãnh đạo giỏi. đội ngũ kinh doanh chỉ mạnh khi người quản lý có khả năng sáng tạo và chia sẻ tầm nhìn với họ. Một nhà lãnh đạo kinh doanh giỏi có kỹ năng khiến đội ngũ của mình chấp nhận tầm nhìn chung và hướng họ tập trung vào việc đạt được mục đích đó.