These 5 marketing tips will help promote your personal image and boost your career

These 5 marketing tips will help promote your personal image and boost your career(Vietnamese below) Companies need to use marketing methods to promote their products and services, just as you need marketing skills to build a brand for yourself. Everyone has a personal brand and without an attractive image on the internet, you will miss many opportunities. Here are marketing tips that will help you demonstrate your ability and be more successful in your career.

1.  Be an expert in your field

The best way to be known is to become an expert in your field. When people know who you are and the value you bring, it’s easier to land your dream jobs or get more customers. This way is a lot better than making cold calls and sending resumes. You need to find a niche market in which you can thrive and get noticed.

2. Be consistent

If you want to create a blog, make sure to post regularly. If you post an article each week, you can build your own audience. But if you post irregularly, people will not try and follow you. When building your brand online, you need to build a consistent image across all social networks you’re part of.

3.  Follow leading experts

A great way to learn about everything is to follow experts who have vast knowledge and deep experience. You can follow thought leadership on LinkedIn and subscribe to their blogs. You can participate in events held or participated by them. As a bonus, you may end up getting a mentor to help you develop your career.

4.  Stay away from the computer

Overdependence on technology affects relationships between people. Instead of checking Facebook all day, why not use it as a way to organize direct meetings and build real relationships? Employers often find and hire individuals with sufficient soft skills rather than those who just do the job. Only by experiencing various social situations can you develop your network, communicate better and learn how to deal with people.

5.  Develop quality content

Today, the phrase “content marketing” is increasingly popular because companies always want to have articles that make people interested in their products or service. This applies to you as a professional. If you pump out high quality content and do it consistently, people will take notice and that boost your career. One more benefit is that you can reach out to people working in the same industry.

5 mẹo marketing giúp bạn quảng bá hình ảnh cá nhân và thành công hơn trong sự nghiệp

Các công ty cần đến marketing để quảng bá cho sản phẩm và dịch vụ của mình, cũng giống như bạn cần đến các kỹ năng marketing để xây dựng được thương hiệu cho bản thân vậy. Mỗi người đều có thương hiệu cá nhân riêng và nếu không có một hình ảnh thu hút trên môi trường mạng, không quảng bá được tên tuổi, bạn sẽ lỡ mất vô cùng nhiều cơ hội. Dưới đây là những mẹo nhỏ trong marketing sẽ giúp bạn thể hiện được khả năng và thành công hơn trong sự nghiệp.

1.   Giỏi trong lĩnh vực của mình

Cách tốt nhất để được mọi người biết đến là bạn hãy trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Khi mọi người biết bạn là ai và giá trị bạn mang lại, sẽ dễ dàng hơn để giành được công việc mơ ước hoặc có thêm khách hàng. Cách này tốt hơn rất nhiều so với việc gọi điện và gửi CV đi khắp nơi. Bạn cần tìm ra một thị trường khe cho riêng mình mà tại đó bạn được chú ý tới và có thể theo đuổi.

2.   Nhất quán trong mọi việc

Nếu muốn tạo một blog, trước tiên bạn cần đảm bảo rằng bài được post thường xuyên. Nếu mỗi tuần post một bài, bạn có thể xây dựng một khối lượng độc giả riêng. Nhưng nếu bạn post không thường xuyên, mọi người sẽ không tiếp tục theo dõi bạn nữa. Khi cần quảng bá thương hiệu online, bạn cần xây dựng một hình ảnh nhất quán trên tất cả các mạng xã hội mà bạn tham gia.

3.   Theo dõi các chuyên gia đầu ngành

Một cách hay nhất để học về mọi thứ là làm theo những người có kinh nghiệm và kiến thức. Bạn có thể theo dõi những nhân vật lãnh đạo hàng đầu trên LinkedIn, theo dõi blog của họ. Hiện nay, các chuyên gia thường tổ chức các buổi hội thảo hoặc tham gia các sự kiện, bạn có thể gặp họ bằng cách tham gia các sự kiện đó. Nếu may mắn, bạn có thể tìm được cho mình một người đỡ đầu giúp bạn phát triển hơn trong sự nghiệp.

4.   Tránh xa máy tính

Quá dựa dẫm vào công nghệ làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ giữa người với người. Thay vì sử dụng Facebook suốt ngày, sao bạn không sử dụng nó như một cách để tổ chức các buổi gặp gỡ trực tiếp và xây dựng mối quan hệ thật sự? Các nhà tuyển dụng thường tìm kiếm và tuyển dụng những cá nhân có đủ kỹ năng mềm hơn là chỉ biết làm việc. Chỉ bằng cách trải nghiệm nhiều tình huống xã hội cụ thể, bạn mới có thể phát triển mạng lưới quan hệ của mình, giao tiếp tốt hơn và học được cách ứng xử phù hợp với từng người.

5.   Xây dựng các nội dung chất lượng

Ngày nay, cụm từ “marketing nội dung” ngày càng phổ biến bởi các công ty luôn muốn có những bài viết khiến mọi người trở nên hứng thú với sản phẩm và dịch vụ của mình. Đối với bạn cũng vậy. Một nội dung tốt là nội dung liên quan đến chuyên môn của bạn, và được chia sẻ thường xuyên. Mọi người sẽ để ý tới bạn, chia sẻ các nội dung đó và bạn cũng có thể tiếp cận với những người khác làm việc cùng ngành.