Tips to hire the right IT staff

(Vietnamese below) Information technology is the backbone of every business for it keeps all business information secure and helps employees work more efficiently. So, the hiring process of IT professionals should not be underestimated. Navigos Search has put together a support guide that will help businesses find the right persons.

Determine your needs

Are you going to hire an IT staff to build a new website or just a mobile version of an existing one? Do you need a developer or a helpdesk, a project manager or a maintenance engineer? Determine these needs and clearly state them in your job ads to target the right talent in the first place.

Look for achievements

The best way to judge competency of a potential hire is to examine their portfolio, look for projects they have accomplished for previous employers, and outside projects when possible. Then make it a point to ask your candidate to explain how the project was started, the process involved and the result.

Consider outgoing personalities

Besides education, experience and qualifications, the ideal IT specialist must have interpersonal communication skills. The right IT employee should be able to communicate clearly and be willing to answer every tech-related query from people in other departments.

How to hire with no tech knowledge?

If you have no specific knowledge about the IT field and, as a result, have no idea what to ask your candidate, approach friends or colleagues with tech skills for recommendations. If you do not have friends who can help, turn to a professional consultant for advice.

Những Lưu Ý Quan Trọng Khi Tuyển Nhân Viên IT

Công nghệ thông tin (IT) là xương sống của mỗi doanh nghiệp, nhân viên IT thực hiện trọng trách bảo mật các thông tin quan trọng của doanh nghiệp và giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn. Vì vậy, quá trình tuyển dụng nhân viên IT không thể bị xem thường. Dưới đây là một số lưu ý giúp doanh nghiệp tìm đúng người.

Xác định nhu cầu

Khi tuyển nhân viên IT, mục đích của doanh nghiệp là gì? Xây dựng một trang web mới cho công ty hay chỉ là phiên bản di động của trang web hiện tại? Bạn cần một chuyên gia lập trình hay nhân viên trợ giúp kỹ thuật (helpdesk)? Một quản lý dự án hay một kỹ sư bảo trì? Bạn cần xác định rõ nhu cầu cụ thể và ghi rõ trong tin đăng tuyển để nhắm đến đúng các ứng viên tiềm năng.

Thành tích của ứng viên

Cách tốt nhất để đánh giá năng lực của một ứng viên tiềm năng là xem xét những dự án họ đã thực hiện cho các nhà tuyển dụng trước đó, cùng với các dự án bên ngoài. Trong buổi phỏng vấn, hãy hỏi ứng viên về quá trình khởi động và thực hiện dự án, các quy trình liên quan và kết quả.

Tính cách cởi mở

Bên cạnh học vấn, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, một ứng viên sáng giá cho vị trí IT cần có kỹ năng tương tác tốt với những người xung quanh. Người đó cần có khả năng giao tiếp rõ ràng và sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi liên quan đến lĩnh vực công nghệ cho đồng nghiệp từ các phòng ban khác.

Làm thế nào để tuyển khi bạn không có kiến ​​thức về công nghệ?

Nếu không có kiến ​​thức cụ thể về lĩnh vực IT và không thể trực tiếp phỏng vấn ứng viên, bạn có thể xin lời khuyên hoặc sự trợ giúp từ bạn bè hoặc đồng nghiệp có kỹ năng trong lĩnh vực này. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ tuyển dụng chuyên nghiệp để đảm bảo tìm được ứng viên với kỹ năng và kiến thức phù hợp.

Source: Navigos Search