How to Set Expectations with Millennial Employees

How to Set Expectations with Millennial Employees(Vietnamese below) Millennials (also known as Generation Y), born between the early 1980s and early 2000s, is known to be well educated, skilled in technology, very self-confident, and have plenty of energy. Change in management methods, especially expectation setting, for members of this generation should be a major concern for every employer. Below are some tips that can help employers set expectations with Millennials in a more efficient way.

Providing Clear Goals

Despite being supervised and having some understanding about the company’s culture, Millennials still may experience “culture clash” with employees of their parents’ generation. By setting clear goals, you can remove any misunderstandings between them and hold everyone to the same standard.

Setting A Positive Expample

A clear expectation can set you off on the right foot, but it is still incumbent upon more senior employees to set a positive example for the newly hired Millennials. Once a policy is formulated, publicly and forcefully adapt your work behavior to conform to it. Setting examples is among the most effective management tools for managers.

Making Use Of Career Training Classes

Career training courses can effectively boost workforce cohesion. You can enroll your Millennial employees and older workforce in such classes as IT or project management skills to provide your key workers with necessary skills and knowledge, thereby boosting productivity and buy-in to advance the whole organization to the next level of success.

Cách Đặt Kỳ Vọng Cho Nhân Viên Thế Hệ Y

Nhân viên thế hệ Y (hay còn gọi là millennials), những người sinh vào khoảng những năm 1980 đến đầu những năm 2000, là một hiện tượng mới trong lực lượng lao động thế giới. Việc thay đổi phương thức quản lý, đặt mục tiêu cho phù hợp với thế hệ nhân viên mới này là điều mà bất cứ nhà tuyển dụng nào cũng cần trăn trở. Dưới đây là một số lưu ý giúp các nhà tuyển dụng đặt ra kỳ vọng cho nhân viên thế hệ Y một cách hiệu quả hơn.

Đưa ra mục tiêu rõ ràng

Mặc dù nhân viên thế hệ Y được dẫn dắt để hiểu rõ hơn về văn hóa công ty, nhưng đâu đó vẫn có sự “đụng độ văn hóa” với thế hệ đi trước. Bằng cách đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho nhân viên của mình, bạn có thể loại bỏ những hiểu lầm giữa các thế hệ nhân viên và đặt ra chuẩn làm việc chung cho tất cả mọi người.

Trở thành một tấm gương tích cực

Mục tiêu rõ ràng là một khởi đầu tốt, nhưng các nhân viên lâu năm vẫn có trách nhiệm làm gương cho nhân viên thế hệ Y mới gia nhập công ty. Khi một chính sách hoặc quy tắc được đưa ra, các nhà điều hành cần điều chỉnh thái độ và cách làm việc cho phù hợp với quy tắc đó. Làm gương cho nhân viên vẫn luôn là một công cụ điều hành hữu hiệu cho các nhà quản lý.

Đào tạo nghề nghiệp cho nhân viên

Các khóa học đào tạo nghề nghiệp có thể tăng cường sự gắn kết trong công việc một cách hiệu quả. Bạn có thể đầu tư cho cả nhân viên thế hệ Y và các thế hệ trước đó vào học các khóa đào tạo (VD: công nghệ thông tin, kỹ năng điều hành dự án…) để cung cấp cho họ những kỹ năng và kiến thức quan trọng, từ đó tạo sự đồng thuận trong công việc và đẩy mạnh năng suất làm việc.