Create An Effective Career Pivot For New Sales Managers

Create an effective career pivot for new sales managersMany newly promoted sales managers do not have formal training to master the skills they need. Given the importance of an effective career pivot for frontline sales manager, we at Navigos Search recommend you bear in mind the following factors for sales management training courses.

Spaced Learning

When it comes to training new sales managers, an intensive training programme may not be effective. Instead, a spaced training schedule over a period of months will help the learner focus on each topic in more depth. This approach allows time for each skill to be mastered and applied to the job.

Executive Sponsorship

Executive sponsorship is important for the successful implementation of sales management training programmes. The executive needs to not only get a deep understanding of the material, but also get involved in the communication and start of the programme to ensure its success.

Follow-Up Plan

Unless you have a follow-up plan in place, your training programme will run the risk of not achieving the desired long-term behavior change. Have the new sales participants create their own action plan for the next 30/60/90 days and coach them as they incorporate the new knowledge and skills into their work.

Reinforcement And Coaching Sessions

After initial training, reinforcement and coaching sessions helps ensure that all participants will improve and transfer their new skills to the workplace. Remember to review the training information, answer questions, provide guidance and encourage and refine their personal action plans.

Lưu Ý Khi Đào Tạo Quản Lý Kinh Doanh Mới

Nhiều ứng viên quản lý kinh doanh mới không được đào tạo bài bản về các kỹ năng cần thiết như: Kỹ năng tuyển dụng, đặt mục tiêu, quản lý hiệu quả, đào tạo, lãnh đạo và tạo động lực. Một vài buổi đào tạo ngắn không phải là giải pháp tối ưu để phát triển các cá nhân lãnh đạo này. Thay vào đó, các công ty cần nắm rõ những vấn đề sau để đào tạo họ một cách hiệu quả.

Sự tài trợ từ ban lãnh đạo

Các lãnh đạo của công ty cần tham gia vào quá trình đào tạo quản lý kinh doanh ngay từ những ngày đầu, hiểu rõ chương trình đào tạo và tham gia vào quá trình trao đổi thông tin để đảm bảo khóa đào tạo gặt hái thành công. Ngoài ra, các quản lý cấp cao cần chủ động chia sẻ các kinh nghiệm làm việc tốt nhất với các ứng viên quản lý mới, khuyến khích họ trao đổi về các vấn đề cụ thể và chủ động tìm giải pháp.

Đào tạo cách quãng

Khi đào tạo đội ngũ lãnh đạo, một khóa học ngắn ngày không giải quyết được các vấn đề trọng yếu. Thay vào đó, một chương trình đào tạo kéo dài nhiều tháng sẽ giúp học viên tập trung sâu sát vào từng chủ đề. Nhiều công ty khách hàng của Navigos Search đã áp dụng khóa đào tạo mỗi quý một lần để giúp học viên có thời gian hiểu thấu từng kỹ năng và áp dụng nhuần nhuyễn vào công việc.

Kế hoạch sau khi đào tạo

Hãy yêu cầu ứng viên quản lý mới đề ra kế hoạch hành động cho 30/60/90 ngày sau khóa đào tạo và chia sẻ kế hoạch đó với người giám sát. Bạn cần nhớ theo sát và huấn luyện khi họ áp dụng những kiến thức và kỹ năng mới vào công việc, đồng thời chỉnh sửa những cách làm việc không phù hợp.

Huấn luyện và củng cố

Các buổi huấn luyện và củng cố sau khóa đào tạo sẽ giúp cải thiện và giúp ứng viên đưa kỹ năng mới vào công việc. Đừng quên thường xuyên kiểm tra kiến thức của ứng viên, trả lời câu hỏi, hướng dẫn, khuyến khích và giúp họ hoàn thiện kế hoạch hành động trong công việc.

Source: Navigos Search