Navigos Search guided female ethnic minority students on job applying skills

In the annual event named “Dream Festival” held in Nha Trang from 24th to 27th of July, Navigos Search’s experts guided female students from ethnic minority groups on preparing application and necessary skills on job seeking after graduation. The event was held under the cooperation of Navigos Search and Vina Capital Foundation, which is a part of Navigos Search’s CSR activities.

A Brighter Path is a seven-year, high-school-through-college scholarship program funded by Talisman Energy Inc. and the VinaCapital Group and managed by VinaCapital Foundation in cooperation with the Hanoi-based Vu A Dinh Scholarship Fund. The program aims to empower 47 talented female students who represent 23 ethnic minorities from 27 provinces throughout Vietnam and provide chance of schooling.

—————–

Navigos Search hướng dẫn nữ sinh người dân tộc thiểu số kỹ năng cần thiết khi nộp hồ sơ tìm kiếm việc làm

Trong chương trình thường niên “Ngày hội ước mơ” vừa được tổ chức tại Nha Trang từ 24/7-27/7, chuyên gia của Navigos Search đã tham gia hướng dẫn các nữ sinh viên người dân tộc thiểu số cách viết hồ sơ xin việc cũng như các kỹ năng cần có để chuẩn bị cho quá trình tìm kiếm việc làm sau khi ra trường. Đây là chương trình nằm trong dự án Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) mà Navigos Search phối hợp với Quỹ Vina Capital thực hiện trong năm nay.

“Mở đường đến tương lai” (A Brighter Path) là dự án được Quỹ học bổng Vừ A Dính phối hợp với Quỹ Tài trợ Vina Capital nhằm hỗ trợ một phần về kinh tế tạo điều kiện giúp 47 nữ sinh xuất sắc của 23 dân tộc thiểu số thuộc 27 tỉnh thành trên khắp cả nước có hoàn cảnh gia đình khó khăn có nguy cơ bỏ học yên tâm cắp sách đến trường.