ENDING GENDER DISCRIMINATION IN RECRUITMENT AND WORK ENVIRONMENT WILL PROMOTE BUSINESS SUCCESS

March 25, 2015


(English below)

Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3)

Đẩy lùi phân biệt giới trong tuyển dụng và môi trường làm việc giúp doanh nghiệp thành công

Nghiên cứu mới của ILO và Navigos Search cho thấy một phần năm quảng cáo tuyển dụng đưa ra yêu cầu về giới tính, theo đó nam giới thường được ưu tiên cho các công việc lương tốt hơn và cần kỹ năng cao hơn. Tuy nhiên, thực tiễn thăng tiến lại ghi nhận mức độ bình đẳng giới khả quan hơn.

HÀ NỘI – Phân biệt đối xử theo giới tính vẫn phổ biến trong thực tiễn tuyển dụng trong khối doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam trong khi một mức độ bình đẳng giới khả quan hơn được ghi nhận tại môi trường làm việc và các cơ hội thăng tiến.

Đó là những phát hiện chính từ một nghiên cứu mới có tựa đề “Bình đẳng giới trong thực tiễn tuyển dụng và thăng tiến tại Việt Nam” do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Navigos Search thực hiện.

Một phần năm trong số 12.300 quảng cáo tuyển dụng trên bốn cổng thông tin việc làm lớn nhất Việt Nam (Vietnamworks, JobStreet, CareerBuider, Career Link) trong thời gian từ giữa tháng 11/2014 đến giữa tháng 1/2015 có đưa ra yêu cầu về giới tính.

Trong số các việc làm đăng tuyển có yếu tố giới, 70% yêu cầu chỉ tuyển nam giới trong khi chỉ có 30% mong muốn ứng viên nữ nộp hồ sơ.

Nam giới thường được nhắm tới cho các công việc mang tính chất chuyên sâu hơn và đòi hỏi kỹ năng cao hơn hoặc các công việc yêu cầu di chuyển nhiều, như kiến trúc sư, lái xe, kỹ sư và công nghệ thông tin.

Trong khi đó, phụ nữ thường được yêu cầu cho các công việc mang tính chất hỗ trợ và văn phòng như lễ tân, thư ký, kế toán, nhân sự và hành chính.

“Quảng cáo tuyển dụng nên tránh đề cập đến giới tính bởi đó là hình thức trực tiếp của phân biệt đối xử theo giới, và “những bức tường vô hình” ấy sẽ dẫn đến sự tập trung về giới theo nghề nghiệp và chức năng công việc,” Giám đốc ILO Việt Nam, Gyorgy Sziraczki, cho biết. “Điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng doanh nghiệp có thể hưởng lợi tối đa từ tài năng của người lao động mới được tuyển dụng.”

Thông qua việc công khai yêu cầu về giới khi đăng tuyển việc làm, việc tiếp cận của phụ nữ và ngay cả nam giới đối với một số loại hình công việc nhất định bị hạn chế, do đó họ bị tước đi những cơ hooij quan trọng trong thị trường lao động.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Giám đốc điều hành của Navigos Search, nhận định: “Đa số các ngành nghề mà nam giới được ưu tiên tuyển dụng thường có kỹ năng cao hơn và thu nhập tốt hơn so với hầu hết các công việc dành cho phụ nữ.”

Sự tập trung về giới trên các nấc thang sự nghiệp trong cùng một nghề nhất định cũng được thể hiện qua các quảng cáo tuyển dụng cho các vị trí quản lý. Có tới 83% các thông báo tuyển dụng vị trí quản lý có yếu tố giới yêu cầu ứng viên nam. Trong đó, toàn bộ các vị trí giám đốc chỉ dành cho nam giới.

Cũng trong khuôn khổ của nghiên cứu, một cuộc khảo sát với các chủ lao động trong khu vực tư nhân vào tháng 1/2015 cho thấy ngoài trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc – hai yếu tố quan trọng nhất khi đưa ra các quyết định tuyển dụng, hai phần ba chủ lao động hỏi các câu hỏi về khả năng làm việc ngoài giờ. Có tới 43% chủ lao động muốn tìm hiểu về tình trạng hôn nhân của người xin việc và 30% hỏi thông tin về kế hoạch sinh con.

Tuy nhiên, một cuộc khảo sát khác với các ứng viên nhân sự cấp trung chỉ ra rằng tỷ lệ phụ nữ nhận được các câu hỏi về kế hoạch con cái trong tương lai cũng như trách nhiệm gia đình cao hơn nhiều so với nam giới.

Theo bà Vân Anh, quan điểm cho rằng phụ nữ, chứ không phải đàn ông, chịu trách nhiệm chính đối với các công việc nội trợ, chăm sóc trẻ và những người phụ thuộc khác là một yếu tố quan trọng trong quyết định tuyển dụng.

Thế nhưng, một khi đã bắt đầu công việc, phần lớn ứng viên nhân sự cấp trung – những người thường có độ tuổi ít nhất là 28 và đang ở giai đoạn giữa trong sự nghiệp, cho biết họ không nhận thấy tình trạng phân biệt đối xử về giới trong môi trường làm việc và các cơ hội thăng tiến.

Nghiên cứu cho thấy việc tăng lương đối với phụ nữ khá bình đẳng (chỉ 8% số nữ giới được hỏi đã từng bị từ chối tăng lương chỉ vì họ là phụ nữ). Phát hiện này phù hợp với thực tế là chênh lệch lương giữa hai giới tương đối nhỏ ở Việt Nam. Theo Điều tra Lao động Việc làm 2013, chênh lệch tiền lương theo giới ở Việt Nam là 9,4%, so với mức trung bình của thế giới là 4-36%.

Hai phần ba ứng viên nhân sự cấp trung cũng tin rằng phụ nữ và nam giới có cơ hội như nhau trong việc thăng chức tại công ty của họ.

Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ ra rằng vẫn còn những chỗ trống có thể cải thiện hơn nữa trong lĩnh vực này.

Chỉ 60% chủ lao động được phỏng vấn tính thời gian nghỉ thai sản vào thâm niên công tác của người lao động, như quy định của pháp luật. Với việc thâm niên công tác là yếu tố quan trọng thứ hai khi người sử dụng lao động căn cứ để ra quyết định thăng chức, điều này là một bất lợi lớn đối với lao động nữ để tiến xa hơn trong sự nghiệp.

“Tạo ra một môi trường làm việc nhạy cảm về giới, thúc đẩy sự cân bằng giữa công việc và gia đình, phải trở thành một ưu tiên chính. Điều này sẽ có lợi cho cả người lao động, doanh nghiệp và toàn xã hội – một tình thế có lợi cho tất cả các bên,” ông Sziraczki nhận định.

Các khuyến nghị khác đưa ra trong nghiên cứu bao gồm cần có các quy định cụ thể để nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối xử về giới, như quảng cáo việc làm có đề cập đến giới tính; cải thiện việc thi hành luật; nâng cao nhận thức về lợi ích kinh tế và xã hội của bình đẳng giới nhằm gỡ bỏ những định kiến vốn tồn tại từ lâu đời; và tạo cơ chế linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật cho phép người lao động sắp xếp hiệu quả công việc cũng như những ràng buộc về thời gian dành cho gia đình.

————————————

International Women’s Day (8 March)

Ending gender discrimination in recruitment and work environment will promote business success

New study by the ILO in co-operation with Navigos Search shows one in five job postings includes gender requirement with male applicants preferred for more skilled and better paid jobs while better equality is recorded in promotion practices.

HANOI – Gender-based discrimination remains common in recruitment practices in Viet Nam’s private sector whereas a fairer degree of gender equality is recorded in working environment and promotion opportunities.

These are the main findings from a new policy brief entitled “Gender equality in recruitment and promotion practices in Viet Nam” which comes from the latest study conducted by the International Labour Organization (ILO) in co-operation with Navigos Search.

One in five out of 12,300 job postings in the country’s four largest job portals – Vietnamworks, JobStreet, CareerBuilder and CareerLink – between mid-November 2014 and mid-January 2015 included gender requirements.

Among such job advertisements with gender preference, 70 per cent requested that the positions be filled by men whereas only 30 per cent wanted female applicants.

Men were most often targeted for more technical and highly skilled jobs or jobs that require more outdoor activities, such as architects, drivers, engineers and IT professionals.

Meanwhile, women were often preferred for office and support work, such as receptionists, secretaries, accountants, human resources and general affairs.

“Job advertisements should avoid any mention of gender as this represents a direct form of gender-based discrimination, and such “glass walls” will result in gender segregation by occupation and job functions,” said ILO Viet Nam Director Gyorgy Sziraczki. “This will limit the ability of businesses to fully benefit from the talent of newly recruited employers.”

By advertising gender preference, women’s and even men’s access to certain types of jobs is restricted, thereby depriving them of important opportunities in the labour market.

“The majority of occupations where male workers are preferred are higher-skilled and better paid than most of those for women,” said Nguyen Thi Van Anh, Managing Director of Navigos Search.

Gender segregation along the career ladder within an occupation was also shown by the job advertisements for managerial positions. Up to 83 per cent of management job postings with gender preference required male applicants. Significantly, all of the director posts were exclusively for men.

As part of the study, a survey with employers in the private sector in January 2015 revealed that apart from academic qualifications and work experience – the two most important factors in recruiting decisions, two thirds of employers ask questions about the applicants’ availability to work outside of normal working hours. Up to 43 per cent of employers also seek to discover applicants’ marital status and 30 per cent tried to find out their future plans to have children.

However, another survey with candidates for mid-career posts showed that far more female candidates were asked about their future childbearing plans and family responsibilities than men.

According to Navigos Search Managing Director, the perception that women, not men, bear the main responsibilities for housework, childcare and the care of other dependents, is an important factor in hiring decisions.

However, once landing in their job, the majority of candidates for senior positions, who are typically at least 28 of age and in their mid-career, did not see gender-based discrimination in the working environment and promotion opportunities.

The study found a fair degree of equal salary increase for women (with only 8 per cent of female interviewees reporting to be refused a pay rise because of their gender), reinforcing the fact that gender wage gap is relatively small in Viet Nam. The gap is 9.4 per cent in the 2013 Viet Nam Labour Force Survey, compare to 4 to 36 per cent less in women’s averages wages against men’s globally.

Two thirds of the mid-career candidates also believed that women and men have an equal chance of being promoted in their company.

However, the study still saw room for improvement.

Only 60 per cent of the employers interviewed count maternity leave period as part of the length of service as required by the laws. With the length of service being the second most important factor when employers make promotion decisions, this represents a significant disadvantage for women to progress in their careers.

“Creating a gender-sensitive business environment that promotes work-life balance must be a priority. This would benefit workers, companies and the society as a whole – a mutual gain to everyone,” said the ILO Viet Nam Director.

Some recommendations from the policy brief included putting in place specific regulations to prohibit gender-based discrimination practices, such as advertising gender preference in job postings; improving law enforcement; raising awareness on the social and economic benefits of gender equality to break long-standing stereotypes; and allowing flexible arrangements for employees to manage work and family time commitments in line with labour laws.