NORDCHAM MEMBERS WERE SHARED ABOUT TALENT ACQUISITION BY NAVIGOS SEARCH

November 4, 2014

With the hope of bringing Navigos Search brand closer to NORDCHAM members and other Scandinavian Companies in the region, Ms. Nguyen Thi Van Anh – Managing Director delivered a speech on Talent Acquisition. The presentation demonstrated the hiring trend for mid-career jobs and provided companies with various methods to win the war for talent from a formal to a more practical way. The event was held by NORDCHAM on 28th October in Hanoi.

 

—————–

NAVIGOS SEARCH THAM GIA SỰ KIỆN CỦA NORDCHAM VIỆT NAM

Nhằm giúp thương hiệu Navigos Search đi sâu hơn với cộng đồng các công ty Bắc Âu tại Hà Nội, vào ngày 28/10, bà Nguyễn Thị Vân Anh – Giám đốc điều hành Navigos Search đã tham dự sự kiện của tổ chức NordCham Việt Nam tại Press Club – Hà Nội với tư cách diễn giả khách mời. Bà Vân Anh đã chia sẻ với các thành viên của NordCham và các doanh nghiệp từ khu vực Bắc Âu về chủ đề “Cách tuyển dụng đúng người đúng việc, quy trình tuyển dụng từ chính thức đến thực tiễn đối với các ứng viên Việt Nam và nước ngoài”. Cùng tham gia có diễn giả đến từ Freshfield và Niteco.