NAVIGOS SEARCH ATTENDED AN EVENT BY AIESEC HANOI

October 15, 2014

Navigos Search’s representative attended AIESEC’s event named GLAD (Global Leadership Activating Day) on 5th October at Thang Long University, Hanoi. Ms. Nguyen Thi Van Anh – Managing Director was a guest speaker and talked about Innovative thinking and Leadership to nearly 400 students.

The event’s activities also comprised of Fishbowl activity and meeting with top companies in Vietnam like Unilever, GM, Vinausteel, L’Oréal, ACET, IHG…

AIESEC is an international platform for young people to explore and develop their leadership potential. Global Leadership Activation Day (Day Young Global Leader), abbreviated as GLAD, is its largest annual programs. The purpose of the program is to develop leadership skills and strategic thinking abilities for young people by connecting them with leading organizations. The program also gives students greater insight into business, which orients them in their future career development.

———

GẦN 400 SINH VIÊN LẮNG NGHE BÀI CHIA SẺ CỦA BÀ NGUYỄN THỊ VÂN ANH – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH NAVIGOS SEARCH

Để đẩy mạnh hiệu quả hoạt động Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) hướng tới giới trẻ, Chủ nhật ngày 4/10/2014 tại ĐH Thăng Long – Hà Nội, bà Nguyễn Thị Vân Anh – Giám đốc điều hành của Navigos Search đã tham dự chương trình Ngày hội lãnh đạo trẻ toàn cầu 2014 (GLAD) của tổ chức AIESEC Hà Nội với tư cách diễn giả khách mời. Sự kiện này đã thu hút gần 400 sinh viên và 30 doanh nghiệp. Bà Vân Anh đã chia sẻ cho các sinh viên trẻ về chủ đề “Tư duy đổi mới và Khả năng lãnh đạo”, mang tới cái nhìn rõ nét hơn về mối quan hệ giữa việc làm mới tư duy và khả năng lãnh đạo bản thân/tập thể. Cùng tham gia làm diễn giả khách mời còn có ông Vũ Minh Trí, Tổng Giám đốc của Microsoft Vietnam. Chương trình cũng bao gồm Hội nghị Fishbowl – mô hình được áp dụng lần đầu tiên tại Việt Nam, các phần tương tác với những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

AIESEC là một Tổ chức phi lợi nhuận do sinh viên điều hành với mục đich kết nối những người trẻ trên toàn cầu, giúp họ khám phá và phát triển tiềm năng lãnh đạo. GLAD –  Global Leadership Activating Day là sự kiện thường niên lớn nhất của tổ chức này.