EXECUTIVE SEARCH DEMAND REPORT IN VIETNAM MARKET Q3/2014

October 15, 2014

Hanoi, 13th October 2014 — Navigos Search has released a report on executive recruitment demand in Vietnam in Quarter 3/2014 based on its clients’ job orders during the tenure.

Manufacturing maintained its 1st position in the demand for executive recruitment, while Information Technology fields witnessed the sharpest increase in the quarter.

The manufacturing sector has been leading in the executive recruitment needs in Vietnam for 3 consecutive quarters of 2014. In quarter 3, this sector accounted for 17% of total needs in Vietnam.

In the top 5 sectors, Information Technology took up 15% of total demand, compared to just 9% in Second Quarter, making them the two sectors having highest demand increase of Quarter 3.

Textile & Garment also witnessed a considerable rise to reach 3rd position, accounting for 10% of the total recruitment demand in the quarter.

Despite its decrease by 5%, FMCG/Retail still hold its 4th position with 9% of total demand. The statistic for Finance – Banking – Securities – Insurance fell from 10% in the last quarter to only 7% in this quarter, maintaining its last position in the top 5 sectors with highest demand.

A Financial Director and a Sales Director attained the highest salaries in Quarter 3

In Quarter 3, two Vietnamese senior candidates with the highest salary in the quarter were a Sales Director for a Retail company in HCMC and a Financial Director for a Service company in Hanoi. Each was offered a salary of VND 110 million per month.

Recruitment trend in Fourth Quarter 2014

In the first 10 days of October, Textile & Garment sector accounted for 17% in the total demand – the highest proportion, followed by Information Technology and FMCG/Retail with 12% individually.

BÁO CÁO  NHU CẦU TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CẤP CAO TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM QUÝ 3/2014

Hà nội, ngày 13/10/2014 —- Theo định kỳ báo cáo quý, Navigos Search vừa công bố dữ liệu về nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao tại thị trường Việt Nam thông qua nhu cầu tuyển dụng của các khách hàng đối với Navigos Search trong Quý 3/2014.

Ngành Sản xuất liên tục đứng đầu về nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao – Ngành Công nghệ thông tin có nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh nhất trong Quý.

Dữ liệu Quý 3 của Navigos Search cho thấy, ngành sản xuất tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu về nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao tại thị trường Việt nam khi liên tiếp đứng đầu ba quý trong năm 2014. Trong quý 3 này ngành sản xuất chiếm 17% tổng nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao.

Trong Top 5 ngành có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao trong quý này, đáng chú ý nhất là ngành Công nghệ thông tin tiếp tục tăng nhu cầu tuyển dụng, khi chiếm tới 15% tổng nhu cầu tuyển dụng trong quý này so với 9% trong quý 2. Đây là ngành có nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh nhất trong quý 3.

Ngành Dệt May – Da Giày cũng có sự tăng đáng kể khi vững vàng ở vị trí số 3 trong Top 5 ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất trong quý. Nếu quý 2 ngành Dệt May chỉ đứng ở vị trí thứ 5 thì sang quý 3, ngành này đã đứng vững ở vị trí số 3, chiếm 10% tổng nhu cầu tuyển dụng trong quý.

Mặc dù nhu cầu tuyển dụng của ngành hàng Tiêu dùng/Bán lẻ giảm so với quý 2, chỉ chiếm 9% trong quý này so với 14% trong quý 2, nhưng vẫn đứng ở vị trí thứ tư. Ngành Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán – Bảo hiểm tiếp tục có sự sụt giảm về nhu cầu tuyển dụng, từ 10% của quý trước còn 7% trong quý này. Tuy vậy, đây vẫn là ngành nằm cuối trong Top 5 ngành có nhu cầu tuyển dụng trong quý 3.

Giám đốc Tài chính và Giám đốc Bán hàng được trả mức lương cao nhất trong Quý 3

Trong quý 3, vị trí nhân sự cấp cao do người Việt nam đảm nhận được trả mức lương cao nhất là Giám đốc bán hàng cho một doanh nghiệp Bán lẻ trong Tp. Hồ Chí Minh và vị trí Giám đốc Tài chính cho một tập đoàn về Dịch vụ tại Hà Nội đều ở mức 110 triệu đồng/tháng.

Dự báo xu hướng tuyển dụng Quý 4/2014

Theo thống kê nhanh của Navigos Search trong 10 ngày đầu tiên của tháng 10, ngành Dệt May – Da Giày đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao nhiều nhất, chiếm 17% tổng nhu cầu tuyển dụng trong thời gian này. Tiếp theo là ngành Công nghệ thông tin và ngành hàng Tiêu dùng đều chiếm 12% tổng nhu cầu tuyển dụng.